YUKARI
 ANA SAYFA > CHALLENGE TEST HAKKINDA
KORUYUCU SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

 KOZMETİK ÜRÜNDE KORUYUCU SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİSİNİZ?


Kozmetik ürün için uygun bir koruyucuyu ararken göz önüne alınması ve aranması gereken çok şey vardır. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Yağda çözünebilir mi, suda çözünebilir mi? Ürününüzün nihai pH değeri ne olacak? Ne tür bir ambalaj kullanıyorsunuz?

Bunlara bağlı olarak;
 
  1. Hassas Olmayan: Alerjik veya duyarlı olma eğilimleri olmamalı.
  2. Geniş Spektrum Aktivite: Hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı aktif olmalı.
  3. Uzun ömürlü: Normal koşullar altında ve hatta daha az elverişli koşullarda çalışmaya devam etmeli.
  4. Hızlı işlem: Kozmetik ürününüz kontamine olursa, koruyucu yeniden sterilize etmek için hızlı bir şekilde hareket etmeli.
  5. Ne tür bir ambalaj kullanıyorsunuz? 
Toksik olmamalı ve tahriş edici olmamalı.
Formüldeki tüm bileşenlerle uyumlu olmalı.
Kararlılık: Depolama sırasında parçalanmaya veya ısıtılmaya karşı kimyasal olarak kararlı olmalıdır.Sentetik koruyucular yani laboratuvarda oluşturulmuş koruyucu kimyasalların en bilinenleri; Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium sorbate, Benzyl Alcohol, DMDM Hydantoin, Kathon gibi maddelerdir. Sentetik koruyucuların yanı sıra doğal koruyucularda mevcuttur. Bunlar; Neem Yağ, Tuz (sodyum klorür), Şeker (karbonhidratlar), Limon, Propolis, Biberiye Özü, Çay ağacı yağı, Greyfurt Çekirdeği Ekstraktı, Grapfruit Tohum Ekstresi, Kızılcık özü, Uçucu Yağlar (çeşitli).

ABD'de, kozmetikler FDA tarafından düzenlenir. Düzenlemeler, esas olarak, ürününüz güvende kaldığı sürece istediğiniz herhangi bir koruyucuyu kullanabilirsiniz. Ancak FDA, satılık olarak gönderdiğiniz her partinin yeterince korunmuş olduğunu da kanıtlamanızı ister. Bu, mikrobik zorlama testi yapmanız ve ürününüzün "patojenik olabilecek mikroorganizmalarla kontamine olmadığını" ve patojenik olmayan mikroorganizmaların yoğunluğunun düşük olduğunu göstermek anlamına gelir.

Alternatif bir koruyucu kullanacaksanız, bunun çalıştığını kanıtlamanız gerekir!Bir koruyucu, Kozmetik Direktifi 76/768 / EEC'de listelenmiyorsa, kullanamazsınız.
 
ISO 29621 standardına göre mikrobiyolojik açıdan düşük riskli ürün grupları aşağıdaki tabloda gibidir. Bu sınırlara sahip ürünlere Challenge Test gerekmemektedir.
 
Fizikokimyasal faktörler Limit Örnek
Ph ≤3,0 Deri soyucular (glycolic acid)
Ph ≥10,0 Saç düzleştiriciler
Suyu uzaklaştırılmış - Vücut yağları
Ethanol yada diğer alkoller ≥%20 % Saç spreyleri, tonikler,parfümler
Dolum sıcaklığı ≥65,0 ?C Dudak kremi,rujlar,krem allıklar
Su aktivitesi ≤0,75 Dudak kremi,rujlar,krem allıklar
Organik çözücüler:
Ethyl acetate
Butyl acetate
 
>10 %
>10 %
Çözücü bazlı ürünler:
Tırnak cilaları
Alkali bileşikler:
Ammonia
Monoethanolamine
 
≥0,5 %
≥1 %
Oksitleyici ürünler:
Saç boyaları,perma
Aluminium chlorohydrate ve tuzla ilişkili maddeler ≥25 % Terlemeyi önleyici ürünler
Hydrogen peroxide ≥3 % Saç açıcılar,ağırtıcılar,perma
NOT: Sabunlar,sentetikler ve katı temizleyiciler düşük riskli kabul edilir çünkü düşük su aktivitesi ve yüksek  Ph’a sahiptirler.
 
Toksisite profilleri; Etkin koruma amacıyla kullanıldıkları konsantrasyonlarda ciltte ve mukoz membranlarda herhangi bir toksik etki, duyarlık ya da tahrişe yol açmamalıdırlar. En etkin koruyucular olan fenil merküri nitrat ve tiyomersal, aynı zamanda en toksik koruyucular olduğundan kullanımları çok sınırlıdır.
 
Aktivite profilleri; Gram-negatif ve gram-pozitif bakterilere, maya, mantar ve karışımlarına etkili olacak şekilde geniş spektrumlu olmalıdır. Toksisite ve fiyatları da düşünülerek düşük konsantrasyonda yüksek bir etkinlik göstermeleri istenir.
 
Çözünürlük profilleri; Mikroorganizmalar sulu fazda kolaylıkla çoğaldıklarından, sulu fazda etkili miktarda koruyucu bulunmalıdır. Bu nedenle koruyucunun sudaki çözünürlüğü önemlidir. Emülsiyonlar gibi su ve yağ fazı içeren sistemlerde ise koruyucunun bu ortamlardaki dağılabilirlik katsayısı önem taşır.
 
pH; Kozmetik ürünlerde pH değeri mikroorganizma üremesine uygun bir ortam oluşturur. Bakterilerin üremesi için pH 5.5-8.0, daha asidik şartlarda üreyen maya ve mantarlar için ise 3.5 ve daha düşük pH lar uygun ortamlardır ve bu pH değerleri modern kozmetiklerde görülen pH değerleridir. Bu nedenle kullanılan koruyucuların pH 2-11 arasında etkili olmaları istenir.
 
Fiziksel özellikler; İdeal bir koruyucu renksiz olmalı, içine konduğu preparata koku ve tat vermemelidir. Uçucu olmamalı, böylece üretim ve kullanım esnasında yüksek sıcaklıklara maruz kalsa bile etkinliğini kaybetmemelidir.
 
Geçimlilik; Koruyucu madde, ürünün içinde etkinliğini sürdürmeli, formülasyondaki diğer maddelerle geçimli olmalıdır.
 
Sıcaklık; İdeal olarak koruyucular farklı formülasyon işlemlerinde ve kullanım esnasında karşılaştıkları sıcaklığa karşı dayanıklı olmalıdır.
 
·Etkinlik; Ürünü uzun kullanım süresince korumalıdır. Zamanla parçalanarak, ürüne ya da kişi sağlığına zarar verecek ürünler oluşturmamalıdır.
 
·Fiyat; Ticari kullanıma olanak sağlayacak şekilde fiyatları uygun olmalıdır.
 
Formülasyonun rolü; Modern kozmetik sistemlerin karmaşık yapıları nedeniyle kullanılan koruyucular beklenenden daha az etkinlik gösterdikleri gibi, etkinliklerinin arttığı da görülebilir. Formülasyonda koruyucu maddelerle girişim oluşturan farklı bileşenler de sayılabilir. Ayrıca ambalajda kullanılan malzemenin, özellikle plastik kapların neden olduğu girişimler ve koruyucuların test edildiği diyaliz hücreleri ve dissolusyon ölçümleri de girişim oluşmasına neden olabilir Koruyucu etkinlik testleri, kozmetik preparatların güvenilirliğinde ve tüketici tarafından kabul edilmesinde çok önemli bir yer tutarlar. Bu testler bir üründe kullanılması gereken koruyucunun tipini ve etkin olduğu konsantrasyonu bulmak amacıyla yapılır.
 
           Antimikrobiyal Koruyucu Etkinlik testleri, kozmetik ürünlerde ve ilaçlarda preparatı kontaminasyona karşı korumak için gerekli olan minimum koruyucu miktarını bulmak amacıyla yapılan testlerdir. Bu testler, ISO 11930, İngiliz Farmakopesi (BP), Avrupa Farmakopesi (EP), Amerikan Farmakopesi (USP), Kozmetik, tuvalet ve koku bileşenleri kurumunun (CTFA) yönetmeliklerine uygun olarak yapılırlar. Ayrıca son yıllarda kozmetiklerde kullanılan koruyucu maddelerin hızlı tayini için bir lineer regresyon yöntemi de geliştirilmiştir. Kullanılan yöntemlerde, test örneğini farklı mikroorganizmalar ile bir araya getirdikten sonra, test örneğinde kalan yaşayan organizma sayısını belirlemek üzere farklı zamanlarda aerobik plak sayımı (APCs) yapılarak koruyucu etkinliği saptanır.